il-papat

 

 L-aktar ghaxar papiet li damu jirrenjaw fuq il-Knisja ta' Kristu.

1. Piju IX  (1846 - 1878) 31 sena 7 xhur u 23 jum  (11,560 jum)

2. Gwann Pawl II ( 1978 - 2005) 26 sena 5 xhur u 17 il-jum ( 9,665 jum)

3. Ljun XIII ( 1878 - 1903) 25 sena 5 xhur u gurnata ( 9,281 jum)

4. Piju VI (1775 - 1799) 24 sena 6 xhur u 25 jum (8,962 jum)

5. Adrianu I (772 - 795) 23 sena 10 xhur u 25 jum (8,729 jum)

6. PijuVII (1800 - 1823) 23 sena 5 xhur u 7 ijiem (8,560 jum)

7. Alessandru III ( 1159 - 1181) 21 sena 11 il-xahar u 24 il-jum ( 8,029 jum)

8. San Silvestru I ( 314 - 225) 21 sena 11 il-xahar u gurnata ( 8,005 ijiem)

9. San Leo (440 - 461) 21 sena xahar u 13 il-jum ( 7,713 jum)

10. Urbanu VIII (1623 - 1644) 20 sena 11 il-xahar u 24 jum ( 7,664 jum)

Make a free website with Yola