il-papat

 

 IL-PAPIET LI R-RENJU TAGHHOM KIEN L-IQSAR WIEHED FIL-KNISJA

 
Numru ta' papiet damu jirrenjaw fuq il-knisja ta' Kristu ghall-numru qasir ta' granet.
 
Urbanu VII (15–27 Settembru 1590): dan jirrenja biss ghal 13 il-jum miet qabel l-inkurunazzjoni tieghu.

Bonifacju VI (April 896): irrenja ghal 16 il-jum.

Celestinu IV (25 Ottubru – 10 Novembru 1241): irrenja ghal 17 il-jum miet qabel ma gie nkurunat papa.

Teodoru II (Decembru 897): irrenja ghal 20 jum

Sisinnius (15 Jannar – 4 Frar 708): irrenja ghal 21 jum  

Marcellu II (9 April – 1 Mejju 1555): irrenja ghal 22 jum

Damasu II (17 Lulju – 9 Awissu 1048):irrenja ghal 24 jum.

 Piju III (22 September – 18 October 1503): irrenja ghal 27 jum

Ljun XI (1–27 April 1605): irrenja ghal 27 jum  

Benedittu V (22 May – 23 June 964): irrenja ghal 33 jum

Gwann Pawl  I (26 August – 28 September 1978): irrenja ghal 33 jum

 

NOTA

Stiefnu (23–26 Marzu 752), miet minn poplesija tlett ijiem biss wara l-elezzjoni tieghu u qabel ma gie ikkonsagrat isqof.  Mhux maghdud bhala Papa validu  imma kien mizjud mal-lista tal-Papiet fil-15 il-seklu bhala Stiefnu II. Dan holoq xi diffikultajiet meta gew biex jenumeraw aktar tard Papiet li isimhom kien Stiefnu. Gie imnehhi mill-lista vatikana fis-sena 1961 .

Make a free website with Yola