il-papat

 

 

 IC-CURKETT TAS-SAJJIED

 

Parti ohra mir-regalia tal-papa huwa c-curkett maghruf bhala c-Curkett tas-Sajjied, curkett tad-deheb li fil-wicc tieghu jkollu jidhru b’ittri mqabbza madwar xbiha ta’ San Pietru qed ikala x-xbiek, isem il-papa renjanti. Ic-Curkett tas-Sajjied huwa imsemmi ghal ewwel darba f'ittra li l-Papa Klement IV baghat lill-neputih fis-sena 1265 fejn jghidlu li l-uzana mill-Papiet kienet li dawn jissigillaw dokumenti pubblici b'sigill tac-comb u l-ittri privati bis-Sigill tas-Sajjied. Sal-15 il-seklu il-Papiet bdew jisigillaw id-dokument taghhom bic-curkett tas-Sajjied. Dan ic-curkett jitqieghed fis-sebgha tal-Papa l-gdid mill-Kamerlengo tas-Sante Sede hekk kif jigi elett; biss mal-mewt tieghu dan ikisser ic-curkett b'daqqa ta' martell biex juri li issa l-awtorita’ tal-papa ntemmet.

 

 

 

 

Make a free website with Yola